voor kinderen

algemeen beeldende vorming

voor jongeren

voor volwassenen

info

 

verbeke

nieuw

kerstvakantie

De periode van feesten staat voor de deur. Als de Sint eenmaal gepasseerd is gaat het zeer snel. Onze kerstvakantie loopt van 20 december tot en met 3 januari. We wensen iedereen toch nu reeds een vrolijk kerstfeest en een gezellige overgang naar het nieuwe jaar.

tijdelijk nieuwe secretariaatsuren

Met ingang van 1 december heeft Marleen, na 15 jaren, het schoolsecretariaat ingeruild voor haar welverdiende pensioen. We wensen haar dan ook het allerbeste, maar tegelijk zien we haar ook terug als cursist van de fotoklas.

Tot het aantreden van haar vervanger zien de secretariaatsuren er lichtjes anders uit:

maandag van 13 u tot 17 u
woensdag van 13 u tot 21 u
donderdag van 13 u tot 21 u
zaterdag van 9u tot 14 u
.

dit is slechts tot aan het kerstverlof. Vanaf het tweede trimester zullen we de nieuwe openingsuren zo snel mogelijk meedelen.

 

 

nieuw schooljaar

We starten als vanouds per 1 september weer met volle creatieve goesting. Voor de lesuren voor kinderen kan u hier terecht, voor de uren van de jongeren linkt u naar hier en hier en voor de volwassenen maakt u meteen een keuze uit de linkerkolom van deze website.

 

en we bedanken:

Zanzibar schenkt de academie 136 doeken van 70x100 cm onder het motto:
"Zanzibar kadert met plezier jullie kunstzinnige creativiteit"
waarvoor onze uitgebreide dank.

Vanaf volgend schooljaar zal er weer een nieuw aanbod zijn voor de derde graad, de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar. Zij kunnen dan ook les volgen op woensdagnamiddag, van 13:30 uur tot 17:10 uur, in de lokalen achter de Wigwam.

statement

De gemeentelijke Kunstacademie van Boechout is er voor alle kinderen die de goesting, de drang, de nieuwsgierigheid, de wil, de interesse en/of gewoon het talent hebben om hun inspiratie om te zetten in tastbare of zichtbare beelden, en die de nodige vaardigheden willen leren om met hun beelden iemand anders te bereiken.

De Kunstacademie is een erkende school voor Deeltijds Kunstonderwijs, ingericht door het Gemeentebestuur, en gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs.

inschrijvingsvoorwaarden

het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Onderwijs.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen 62 euro, of 40 euro voor de tweede inschrijving binnen hetzelfde gezin. Deze tweede inschrijving geldt ook voor de erkende academies voor muziek, woord en dans.
Volwassenen betalen 300 euro, of 125 euro voor wie in aanmerking komt voor korting.
info en voorwaarden

Inschrijven kan van 1 tot 30 juni bij het secretariaat en opnieuw van 1 tot 30 september. De inschrijving geldt vanaf de betaling van het inschrijvingsgeld. Omdat we al enkele jaren problemen ondervinden om alle persoonsgegevens van vooral de nieuwe kinderen te verkrijgen, vragen we om bij elke eerste aanwezigheid, ook voor proeflessen, een volledig ingevuld inschrijvingsstrookje voor te leggen aan de leerkracht. U kan het strookje hier downloaden.

inschrijven online kan ook: download het inschrijvingsformulier en stuur het ons ingevuld terug. Het inschrijvingsgeld kan u ons overschrijven via rekeningnummer BE69 0003 1505 4178.


bereikbaarheid

Omdat de lessen op dinsdag en donderdag aansluiten op de dagschool halen we de kinderen af aan de school. Dit geldt zowel voor de Jan-Frans Willemsschool als voor Sint-Gabriël.
De rijen staan onder begeleiding van één van de leerkrachten en van vrijwilligers die aangesteld worden door het gemeentebestuur. De leerlingen vallen hierbij onder de schoolverzekering van de academie.
Mogen we u vragen de respectievelijke scholen op de hoogte te brengen wanneer uw kind of kinderen zich bij de rij van de academie voegen?

Wie zijn kinderen zelf brengt of afhaalt vragen we te wachten aan de ingang van de Wigwam.